کاهش تعرفه ارتفا سطح کاربری به مناسبت دهه فجر


تاریخ انتشار : 1393/11/16به مناسبت دهه فجر تعرفه های پرداخت و ارتفا سطح کاربری به مدت 10 روز کاهش یافت .


تعرفه های گذشته :

* هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 50000 ریال

* هزینه سطح کاربری طلایـی - ماهیانه : 90000 ریال

تعرفه جدید و فعلی :

* هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 20000 ریال

* هزینه سطح کاربری طلایـی - ماهیانه : 40000 ریال

تاریخ اعمال : 93/11/16

تاریخ پایان : 93/12/26