زمان قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1393/11/16قرعه کشی

 • یک امتیاز به ازای هر 20000 ریال خرید
 • تاریخ برگزاری : 1393/11/17
 • ساعت برگزاری : 16:25:45
 • روزهای باقی مانده : 2 روز
 • تعداد برندگان : 5 نفر
 • جوایز این دوره:
 • نفر اول سطح کاربری طلایی و 2999 امتیاز
  نفر دوم سطح کاربری طلایی و 2000 امتیاز
  نفر سوم سطح کاربری نقره ای و 2500 امتیاز
  نفر چهارم سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
  نفر پنجم سطح کاربری نقره ای و 1000 امتیا