شروع مسابقه بهار با جوایز


تاریخ انتشار : 1393/11/7
جدید مسابقه رقابتی با نام "بهار" بین کاربران در روز یکشنبه مورخه 93/11/12 برگزار می گردد به نفرات برتر یک تا سوم بازدید کننده (شروع کسب امتیاز و کسب درآمد) برتر آن روز به ترتیب نفرات هدیای زیر اهدا می شود.

نفر اول برترین های (بازدید) :19999 هزار امتیاز اهدا می شود .
نفر دوم برترین های (بازدید) :8999 هزار امتیاز اهدا می شود .
نفر سوم برترین های (بازدید) :
6999 هزار امتیاز اهدا می شود .

برای شرکت در این رقابت تمامی کاربران می توانند در تاریخ 93/11/12 فعالیت خود را تا پایان تاریخ کسب امتیاز داشته و خود را به صدر جدول رقابت برسانند .

ساعت شروع رقابت کسب امتیاز :
2:00 بامداد در تاریخ تعین شده
پایان رقابت کسب امتیاز 2:00 بامداد روز بعد

نتیجه رقابت کسب امتیاز اهدا جوایز و اعلام برندگان : روز سه شنبه مورخ 93/11/14