کسب درآمد


تاریخ انتشار : 1393/10/26سامانه کسب درآمد شیک رنکبخش کسب درآمد به سامانه شیک رنک افزوده شد هم اکنون می توانید هم بازدید کسب نمایید و هم کسب درآمد داشته باشید .

هر زمانی که موجودی شما به سقف واریزی تعریف شده سیستم رسید میتوانید در خواست واریز درآمد داشته باشید .
با تعرفه فعلی هر کاربر عادی میتواند در هر یک دقیقه 8 ریال کسب نماید .

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

این طرح در سال 1394 افزایش میابد میتوانید در زمان کمتری کسب درآمد بیشتری کسب نمایید .