شیک رنک در دسترس می باشد


تاریخ انتشار : 1398/9/2به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک میرساند :

با توجه به اختلالات سراسری اینترنت کشور و عدم دسترسی کاربران به اینترنت بین الملل تلاش نمودیم در همین شرایط فعلی به کاربران گرامی خدمات رسانی صورت بپذیرد و هم اکنون سایت برای کلیه کاربران در شبکه ملی اینترانت و اینترنت در دسترس می باشد .