نتایج آخرین قرعه کشی سال 1395


تاریخ انتشار : 1395/12/6اعلام نتایج اسامی برندگان آخرین قرعه کشی سامانه در سال 1395


به پاس قدر دانی از کاربران دائمی که در سامانه خرید انجام می دهند : این سامانه در نظر دارد در بازه های زمانی مختلف به قید قرعه جوایزی به آن دسته از کاربران هدیه کند .


اسامی برندگان قرعه کشی 95/12/05

1 - نام کاربری : bizna
2 - نام کاربری : Savash
3 - نام کاربری : thefunbadger
4 - نام کاربری : amirgh
5 - نام کاربری : iiiman
6 - نام کاربری : mabnadoor
7 - نام کاربری : sajjad1901
8 - نام کاربری : mostafajafari
9 - نام کاربری : mohammad14
10 - نام کاربری : rtopco
11 - نام کاربری : aghdooneh
12 - نام کاربری : ghasempourhosein
13 - نام کاربری : soleimani
14 - نام کاربری : hooomanshams
15 - نام کاربری : nima4u
16 - نام کاربری : nixyman
17 - نام کاربری : erfangha77
18 - نام کاربری : ghomi
19 - نام کاربری : ruzandish
20 - نام کاربری : 89348934

نفرات 1 تا 3 فرصت دارند طی مدت 7 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه با ارسال تیکت هدیه خود را دریافت نمایید .


به نفر 1 تا 3 سطح کاربری طلایی و پکیج ورودی گوگل معمولی 30 روزه
به نفر 4 تا 10 سطح کاربری طلایی
به نفر 11 تا 20 سطح کاربری نقره ای
هدیه شد .

نکته : کاربران برنده قرعه کشی که از قبل دارای سطح کاربری نقره ای و یا طلایی بوده اند سطح کاربریشان به مدت 30 روز دیگر تمدید می گردد .

قرعه کشی بعدی 25 روز دیگر در آدرس chicrank.com
به ازای هر 50000 هزار ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی