تبلیغات هدفمند


تاریخ انتشار : 1395/11/11با اطلاع کاربران گرامی و وبمستران می رساند :

بخش تبلیغات سامانه آپدیت شد و تعرفه های جدید با کلاس های تبلیغاتی 2017 با تخفیف های نوروزی بر روی سامانه قرار گرفت .

تجارت حرفه ای و تبلیغات هدفمند یعنی از هر 100 تومان سود خالص 2 تومان را برداریم و 98 تومان دیگر را تبلیغ کنیم .