محدودیت موقتی در پذیرش سایت


تاریخ انتشار : 1395/8/17
به اطلاع کاربران و وبمستران گرامی سامانه می رساند :

جهت حفظ پایداری در ارائه خدمات مطلوب و استاندارد همچنین حفظ کیفیت و بازدهی در سایت ها و سفارشات ثبت شده قبلی به مدت محدودی در بخش (افزودن سایت جدید) در پذیرش سایت های جدید ! تعداد آدرس مورد پذیرش از این پس محدود و بصورت زیر می باشد .حداقل 3 آدرس اینترنتی تکراری از یک سایت مورد تایید و پذیرش است .
حداکثر 12 آدرس اینترنتی متفاوت از یک سایت مورد تایید و پذیرش است .پاینده باشید .