اعلام نتایج قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1395/8/2اعلام نتایج اسامی برندگان قرعه کشی


به پاس قدر دانی از کاربران دائمی که در سامانه خرید انجام می دهند : این سامانه در نظر دارد در بازه های زمانی مختلف به قید قرعه جوایزی به آن دسته از کاربران هدیه کند .


اسامی برندگان قرعه کشی 95/08/02

1 - نام کاربری : vahid70
2 - نام کاربری : pouryamb
3 - نام کاربری : mamiyking
4 - نام کاربری : peyman0098
5 - نام کاربری : akamtablighat
6 - نام کاربری : mehran2211
7 - نام کاربری : rafie
8 - نام کاربری : pendaresh
9 - نام کاربری : sadeghnik28@gmail.com
10 - نام کاربری : stop4
11 - نام کاربری : ali556
12 - نام کاربری : alijanam2
13 - نام کاربری : atena8399
14 - نام کاربری : htp20832
15 - نام کاربری : volghan
16 - نام کاربری : Esfandiyar4886
17 - نام کاربری : zamani14
18 - نام کاربری : omidkz
19 - نام کاربری : mbalegh
20 - نام کاربری : behroz18


به 10 نفراول سطح کاربری طلایی
به 10 نفر بعدی سطح کاربری نقره ای
هدیه شد .

نکته : کاربران برنده قرعه کشی که از قبل دارای سطح کاربری نقره ای و یا طلایی بوده اند سطح کاربریشان به مدت 30 روز دیگر تمدید می گردد .

قرعه کشی بعدی 30 روز دیگر
به ازای هر 50000 هزار ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی