اعلام نتایج قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1395/7/4اعلام نتایج اسامی برندگان قرعه کشی


به پاس قدر دانی از کاربران دائمی که در سامانه خرید انجام می دهند : این سامانه در نظر دارد در بازه های زمانی مختلف به قید قرعه جوایزی به آن دسته از کاربران هدیه کند .


اسامی برندگان قرعه کشی 95/07/02
1 - نام کاربری : Aminidad
2 - نام کاربری : miladrezai
3 - نام کاربری : asmanforum

4 - نام کاربری : alijanam2
5 - نام کاربری : khorshidkokabian
6 - نام کاربری : tadrisha
7 - نام کاربری : karaplus
8 - نام کاربری : hagehamd
9 - نام کاربری : worldclash_ir
10 - نام کاربری : erfangha77

11 - نام کاربری : rastebazar
12 - نام کاربری : findatour
13 - نام کاربری : parisa_67
14 - نام کاربری : bisemchi
15 - نام کاربری : maeraj
16 - نام کاربری : ghasempourhosein
17 - نام کاربری : dca1396
18 - نام کاربری : goalha
19 - نام کاربری : miladabadeh
20 - نام کاربری : projeiran


به 3 نفر اول سطح کاربری طلایی - 999 امتیاز - گواهینامه امنیتی ssl رایگان از کمپانی Let.s Encrypt ارائه گردید .

به 7 نفر بعدی سطح کاربری طلایی

به 10 نفر بعدی سطح کاربری نقره ای
هدیه شد .

نکته : کاربران برنده قرعه کشی که از قبل دارای سطح کاربری نقره ای و یا طلایی بوده اند سطح کاربریشان به مدت 30 روز دیگر تمدید می گردد .

قرعه کشی بعدی 30 روز دیگر
به ازای هر 50000 هزار ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی