تغییرات جدید در بخش افزودن سایت و مدیریت سایت ها


تاریخ انتشار : 1395/6/13به اطلاع کاربران گرامی سامانه میرساند :

به پیشنهاد کاربران گرامی شیک رنک تغییراتی در بخش افزودن سایت و مدیریت سایت ها سیستم ایجاد گردید .


از این پس کاربران گرامی می توانند بجای 500 امتیاز با حداقل موجودی امتیاز (50 امتیاز)سایت به سیستم اضافه نماییند .

همچنین در بخش مدیریت سایت ها - افزودن امتیاز ; می توانند بجای 500 امتیاز با حداقل موجودی 10 امتیاز بازدید به سایت خود اختصاص دهند .پاینده باشید .