اسامی برندگان قرعه کشی 95/06/02


تاریخ انتشار : 1395/6/2اعلام نتایج اسامی برندگان قرعه کشی


به پاس قدر دانی از کاربران دائمی که در سامانه خرید انجام می دهند : این سامانه در نظر دارد در بازه های زمانی مختلف به قید قرعه جوایزی به آن دسته از کاربران هدیه کند .


اسامی برندگان قرعه کشی 95/06/02

1 - نام کاربری : moeinof
2 - نام کاربری : hamid690
3 - نام کاربری : stop4

4 - نام کاربری : mehdikord
5 - نام کاربری : نیمارستمی
6 - نام کاربری : mabnadoor
7 - نام کاربری : akbar1374
8 - نام کاربری : vetbarg
9 - نام کاربری : amirice
10 - نام کاربری : asgar

11 - نام کاربری : harraj20
12 - نام کاربری : behinkharid
13 - نام کاربری : tamtamy
14 - نام کاربری : omidkz
15 - نام کاربری : Aminidad
16 - نام کاربری : engineeralisamadi
17 - نام کاربری : vatankhah2015
18 - نام کاربری : lenjanzade
19 - نام کاربری : mehdi7467
20 - نام کاربری : music88


به 3 نفر اول سطح کاربری طلایی - 999 امتیاز - گواهینامه امنیتی ssl رایگان از کمپانی Let.s Encrypt ارائه گردید .

به 7 نفر بعدی سطح کاربری طلایی

به 10 نفر بعدی سطح کاربری نقره ای
هدیه شد .

نکته : کاربران برنده قرعه کشی که از قبل دارای سطح کاربری نقره ای و یا طلایی بوده اند سطح کاربریشان به مدت 30 روز دیگر تمدید می گردد .

قرعه کشی بعدی 30 روز دیگر
به ازای هر 50000 هزار ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی