اسامی برندگان قرعه کشی 95/04/15


تاریخ انتشار : 1395/4/16اعلام نتایج اسامی برندگان قرعه کشی


به پاس قدر دانی از کاربران دائمی که در سامانه خرید انجام می دهند : این سامانه در نظر دارد در بازه های زمانی مختلف به قید قرعه جوایزی به آن دسته از کاربران هدیه کند .


اسامی برندگان قرعه کشی 95/04/15
1 - نام کاربری : itrozcom -- امتیاز : 3
2 - نام کاربری : msbroujerdi -- امتیاز : 2
3 - نام کاربری : ramyar69 -- امتیاز : 2

4 - نام کاربری : Poshco -- امتیاز : 1
5 - نام کاربری : armanarya2018 -- امتیاز : 34
6 - نام کاربری : almonir68 -- امتیاز : 11
7 - نام کاربری : qazwsx -- امتیاز : 12
8 - نام کاربری : samand -- امتیاز : 2
9 - نام کاربری : 1mjmjmj -- امتیاز : 3
10 - نام کاربری : SaeidNemati -- امتیاز : 1

11 - نام کاربری : tezcharge -- امتیاز : 5
12 - نام کاربری : Esfandiyar4886 -- امتیاز : 4
13 - نام کاربری : moh-ariae -- امتیاز : 25
14 - نام کاربری : soleimani -- امتیاز : 67
15 - نام کاربری : porya -- امتیاز : 5
16 - نام کاربری : antikala -- امتیاز : 2
17 - نام کاربری : نیمارستمی -- امتیاز : 1
18 - نام کاربری : samrom -- امتیاز : 3
19 - نام کاربری : mn9983 -- امتیاز : 20
20 - نام کاربری : meisam.s1371 -- امتیاز : 1

- به 3 نفر اول سطح کاربری طلایی - 999 امتیاز - گواهینامه امنیتی ssl رایگان از کمپانی Let.s Encrypt ارائه گردید .
- به 7 نفر بعدی سطح کاربری طلایی
- به 10 نفر بعدی سطح کاربری نقره ای
هدیه شد .

نکته : کاربران برنده قرعه کشی که از قبل دارای سطح کاربری نقره ای و یا طلایی بوده اند سطح کاربریشان به مدت 30 روز تمدید می گردد .

قرعه کشی بعدی 15 روز دیگر
به ازای هر 50000 هزار ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی