شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسلیت باد


تاریخ انتشار : 1395/4/7

باز امشب عشق تنها می‌شود
زخم سهم فرق مولا می‌شود
آفتاب عشق گلگون می‌شود
سینه سجاده پرخون می‌شود
پشت نخل آرزو خم می‌شود
داغ حسرت سهم آدم می‌شود
جاده می‌ماند غریب و بی سوار
ذوالفقار عدل می‌گیرد غبار


شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسلیت باد .


تعرفه خرید هر 1 امتیاز (بازدید) 1 ریال فقط برای امروز