اسامی برندگان قرعه کشی 1395/03/07


تاریخ انتشار : 1395/3/9اعلام نتایج اسامی برندگان قرعه کشی


به پاس قدر دانی از کاربران دائمی که در سامانه خرید انجام می دهند : این سامانه در نظر دارد در بازه های زمانی مختلف به قید قرعه جوایزی به آن دسته از کاربران هدیه کند .


اسامی برندگان قرعه کشی 1395/03/07

1 - نام کاربری : 1mjmjmj
2 - نام کاربری : Esfandiyar4886
3 - نام کاربری : چت ایرانی
4 - نام کاربری : web-roid
5 - نام کاربری : reza.abadani
6 - نام کاربری : amirayoubzadeh
7 - نام کاربری : arashbatoi
8 - نام کاربری : miladabadeh
9 - نام کاربری : لاله
10 - نام کاربری : behroz18

11 - نام کاربری : hboluri
12 - نام کاربری : javadstar
13 - نام کاربری : antikala
14 - نام کاربری : almaee
15 - نام کاربری : azizi88
16 - نام کاربری : digibanoo1
17 - نام کاربری : amlaak
18 - نام کاربری : kaladama
19 - نام کاربری : mn9983
20 - نام کاربری : sajadasadi82


به 10 نفر اول سطح کاربری طلایی و 10 نفر دوم سطح کاربری نقره ای اعطا شد .
نکته : کاربران برنده قرعه کشی که از قبل دارای سطح کاربری نقره ای و یا طلایی بوده اند سطح کاربریشان به مدت 30 روز تمدید می گردد .

قرعه کشی بعدی 10 روز دیگر
به ازای هر 50000 هزار ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی