نتایج قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/11/29به پاس تقدیر و تشکر از کاربران دائمی و خریداران : این سامانه در نظر دارد در هر 3 ماه 2 الی 4 قرعه کشی بین خریداران برگزار کند .


هم اکنون نتایج قرعه کشی 5 روز گذشته با ترتیب نفرات 1 تا 5 به شرح زیر است .


1 - نام کاربری : hamid690 -- امتیاز قرعه کشی : 1
2 - نام کاربری : qazwsx -- امتیاز قرعه کشی : 12
3 - نام کاربری : vahid70 -- امتیاز قرعه کشی : 1
4 - نام کاربری : samand -- امتیاز قرعه کشی : 2
5 - نام کاربری : tezcharge -- امتیاز قرعه کشی : 5

جوایز این دوره :

    نفر اول سطح کاربری طلایی با 5000 امتیاز
    نفر دوم سطح کاربری طلایی با 4000 امتیاز
    نفر سوم سطح کاربری طلایی با 3000 امتیاز
    نفر چهارم سطح کاربری نقره ای با 1500 امتیاز
    نفر پنجم سطح کاربری نقره ای با 1000 امتیاز

قرعه کشی بعدی 5 روز دیگر


هر 5000 تومان خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی