یوم الله 22 بهمن گرامی باد (تخفیف)


تاریخ انتشار : 1394/11/21
مقام معظم رهبری:
دهه فجر آئینه ای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد.
یوم الله ۲۲ بهمن مبارک باد.به مناسبت یوم الله 22 بهمن تعرفه های ارتقا سطح کاربری تنها در سامانه شیک رنک با تخفیف ویژه به مدت 3 روز ارائه می گردد .

تعرفه های فعلی :

سطح طلایی : 1500 تومان
سطح نقره ای : 500 تومانتاریخ شروع طرح : 94/11/22
تاریخ اتمام : 94/11/25