در هر 5 روز 5 برنده


تاریخ انتشار : 1394/11/10در هر 5 روز 5 نفر برنده

به اطلاع کاربران گرامی سامانه می رسد :

تا پایان بهمن ماه در هر 5 روز 1 بار بین تمامی کاربران دارای( امتیاز قرعه کشی )قرعه کشی به عمل می آید و به قید قرعه به 5 نفر از برندگان خوش شانس جوایز زیر اعطا می گردد .

تا 15 اسفند ماه تمدید شد .جوایز این دوره :


نفر اول سطح کاربری طلایی 5000 امتیاز
نفر دوم سطح کاربری طلایی 4000 امتیاز
نفر سوم سطح کاربری طلایی 3000 امتیاز
نفر چهارم سطح کاربری نقره ای 1500 امتیاز
نفر پنجم سطح کاربری نقره ای 1000 امتیاز


هر 5000 تومان خرید 1 امتیاز دائمی شرکت در تمامی قرعه کشی ها