ارائه سامانه افزایش بازدید با موجودی امتیاز


تاریخ انتشار : 1394/11/4به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک می رسد .

امکان دریافت خدمات زیر با موجودی امتیاز در سامانه شیک رنک برای کاربران فراهم شد .تمامی کاربران می توانند با کسب 750000 یک سامانه افزایش بازدید با امکانات مشابه درخواست و مدیریت کنند .

قابل توجه کاربران گرامی :
- بزودی بخش کسب درآمد خدماتی غیر فعال و خدمات قبلی کاملا با موجودی امتیاز ارائه می شود .
تمامی موجودی خدماتی قبلی با درخواست کاربر به امتیاز تبدیل می شوند .

پاینده باشید .