تعداد پنجره های کسب امتیاز (مهم)


تاریخ انتشار : 1394/10/25به اطلاع کاربران گرامی می رسد :
با توجه به متصل بودن این سامانه به 4 سیستم افزایش بازدید کاربران می توانند بر اساس نیاز خود در سامانه های کسب امتیاز ما فعالیت نمایید ..
تعداد پنجره ای کسب امتیاز و در هر یک از سامانه ها متفاوت و به شرح زیر می باشد :

تعداد پنجره های کسب امتیاز در شیک رنک
chicrank.ir

کاربران برنزی 7 پنجره
کاربران نقره ای 14 پنجره
کاربران طلایی 24 پنجره

هر کاربر برنزی به ازای بازدید از هر 7 پنجره در هر 30 ثانیه 3.5 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر نقره ای به ازای بازدید از هر 14 پنجره در هر 35 ثانیه 14 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر طلایی به ازای بازدید از هر 24 پنجره در هر 40 ثانیه 36 امتیاز کسب می کند .
تعداد پنجره های کسب امتیاز در بازدید ساز
bazdidsaz.com
کاربران برنزی 9 پنجره
کاربران نقره ای 17 پنجره
کاربران طلایی 29 پنجره

هر کاربر برنزی به ازای بازدید از هر 9 پنجره در هر27 ثانیه 4.5 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر نقره ای به ازای بازدید از هر 17 پنجره در هر 30 ثانیه 17 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر طلایی به ازای بازدید از هر 29 پنجره در هر 39 ثانیه 40.5 امتیاز کسب می کند .
تعداد پنجره های کسب امتیاز در یوز رنک
yoorank.ir

کاربران برنزی 14 پنجره
کاربران نقره ای 24 پنجره
کاربران طلایی 34 پنجره

هر کاربر برنزی به ازای بازدید از هر 14 پنجره در هر 30 ثانیه 7 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر نقره ای به ازای بازدید از هر 24 پنجره در هر 39 ثانیه 24 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر طلایی به ازای بازدید از هر 34 پنجره در هر 45 ثانیه 51 امتیاز کسب می کند .تعداد پنجره های کسب امتیاز در ملی رنک
melirank.ir

کاربران برنزی 25 پنجره
کاربران نقره ای 35 پنجره
کاربران طلایی 45 پنجره

هر کاربر برنزی به ازای بازدید از هر 25 پنجره در هر 39 ثانیه 17.5 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر نقره ای به ازای بازدید از هر 35 پنجره در هر 49 ثانیه 35 امتیاز کسب می کند .
هر کاربر طلایی به ازای بازدید از هر 45 پنجره در هر 59 ثانیه 67.5 امتیاز کسب می کند .


کاربران می توانند با توجه به محدودیت و نوع مرورگرشان تعداد پنجره های بیشتری انتخاب نمایند با سرعت و امتیازی بیشتر کسب خواهند نمود .

بزودی سامانه های بیشتری جهت افزایش بازدهی و تقویت بازدید های تبادلی و ارسال افزوده می شود .

نکته :

- کاربران با ثبت نام در هر یک از سامانه ها !! می توانند با اطلاعات خود به تمامی سامانه ها وارد شوند .
- کاربران با هر خرید تعداد امتیاز در تمامی سیستم ها شارژ و قابل استفاده است .
- کاربران با ارتقا سطح کاربری در تمامی سامانه های متصل سطح پنل شان ارتقا میابد .
- کاربران با افزودن سایت خود برای افزایش بازدید در تمامی سامانه ها افزوده می شود و بازدید از تمامی سامانه ها ارسال می شود .
-تمامی فعالیت های کاربران در تمامی سامانه های متصل ثبت می شود .پیروز باشید