کاهش تعرفه های خرید بازدید (مدت محدود)


تاریخ انتشار : 1394/10/17به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک می رساند .
تعرفه های خرید بازدید به 1 ریال کاهش یافت .
با توجه به افزایش سرعت ارسال بازدید بصورت نیوتب و پاپ آپ
از این پس کاربران گرامی سامانه شیک رنک می توانند به ازای پرداخت هر 1 ریال 1 بازدید دریافت نمایند .
کاربران گرامی سامانه شیک رنک با خرید هر 20000 ریال 20000 بازدید بصورت پاپ آپ و نیوتب دریافت خواهد نمود و 2 امتیاز شرکت در قرعه کشی به پنلشان افزوده خواهد شد .

در دیگر سامانه های متصل به شیک رنک مانند : yoozrank.ir - melirank.ir - bazdidsaz.com تعرفه ها تغیری نداشته اند .


با خرید از هر سامانه تعداد امتیاز خریداری شده در دیگر سامانه ها قابل استفاده می باشد .


تاریخ اتمام طرح تخفیفی 94/11/01

تا تاریخ 94/12/15 تمدید شد .