امکان کسب امتیاز با تمامی مرورگر ها


تاریخ انتشار : 1394/10/6
امکان کسب امتیاز با تمامی مرورگرها در این سامانه میسر می باشد .

از آنجایکه دریافت بازدید از یک مرورگر خاص باعث اسپم شدن سایت در گوگل و دیگر موتور های جستجوگر هوشمند می شود :
این سامانه چرخه کسب امتیاز و ارسال بازدید خود را مجهز به پشتیبانی از تمامی مرورگرها نموده است .