هوشمند شدن سامانه در ارسال بازدید هوشمندانه


تاریخ انتشار : 1394/10/6

با توجه به سرعت و قدرت و تغیر الگوریتم های گوگل ! گوگل بسیار هوشمندانه عمل می کند :
بیش از آنچه کا ما تصور می کنیم .

گوگل قادر است مکان بازدید کنندگان - نوع سیستمبازدید کنندگان- نوع مرورگربازدید کنندگان- (ISP)بازدید کنندگان- (IP)بازدید کنندگان- زمانبازدید کنندگان- تعداد بازدید از صفحاتبازدید کنندگان- تعداد کلیک های ورودبازدید کنندگان- لینک های ارجاعبازدید کنندگان- و ...

را به راحتی شناسایی کند .

گوگل به راحتی قادر خواهد بود بازدید های غیر واقعی را شناسایی و سایت مورد نظر را از نتایج تحریم (بلوک) کند .

با توجه به هوشمندی بالا گوگل و دیگر جستجوگر ها مدیریت این سامانه بصورت هوشمندانه بازدید های ارسالی را تقویت نموده و حتی یک IP را به گونه ای تنظیم نموده که به روش های مختلف به سایت مبدا ارسال شود و بازدید واقعی شناخته شود .

دریافت تعداد بیش از حد آی پی - بازدید - پاپ آپ ملاک نبوده بلکه نوع بازدید ها نوع مرورگر بازدید ها و ثانیه ها و لینک های ارجاع بازدید های ارسالی - ثانیه های ماندگاری آی پی در سایت و... باید متفاوت باشد تا بیشترین تاثیر را در ارتقا رتبه سایت نزد گوگل داشته باشد .

این سامانه سیاست های خود را بصورت عمومی منشتر نمی کند تنها می توان گفت
تمامی سایتهایی که از این سامانه بازدید دریافت نموده اند و در حال دریافت می باشند در نتایج جستجو درخشش آنها مشاهده می شود حتی اگر رتبه الکسا قابل قبولی نداشته باشند.