نتایج قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/10/3

به پاس قدردانی از کاربران گرامی

مدیریت سامانهدر نظر دارد در هر 3 ماه حداقل 2 قرعه کشی اتوماتیک بین خریداران برگزار کند و به قید قرعه به این دسته از کاربران هدایا و امتیازات و .. اعطا کند .

لیست برندگان__1394/10/03__به ترتیب نفرات :
1 - نام کاربری : ghasempourhosein -- امتیاز : 2
2 - نام کاربری : goalha -- امتیاز : 3
3 - نام کاربری : reza.abadani -- امتیاز : 10
4 - نام کاربری : behinkharid -- امتیاز : 5
5 - نام کاربری : ghaba -- امتیاز : 4
6 - نام کاربری : khorshidkokabian -- امتیاز : 1
7 - نام کاربری : shadbano -- امتیاز : 2
8 - نام کاربری : ghomi -- امتیاز : 40
9 - نام کاربری : moh-ariae -- امتیاز : 25
10 - نام کاربری : لاله -- امتیاز : 3

نفر اول برنده سطح کاربری طلایی و 9900 امتیاز
نفر دوم برنده سطح کاربری طلایی و 9000 امتیاز
نفر سوم برنده سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم برنده سطح کاربری طلایی و 7000 امتیاز
نفر پنجم برنده سطح کاربری طلایی و 6000 امتیاز
نفر ششم برنده سطح کاربری نقره ای و 4000 امتیاز
نفر هفتم برنده سطح کاربری نقره ای و 3000 امتیاز
نفر هشتم برنده سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
نفر نهم برنده سطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز
نفر دهم برنده سطح کاربری نقره ای و 900 امتیاز

منتظر قرعه کشی بعدی سامانه باشید .

با خرید
از سامانه بطور اتوماتیک در قرعه کشی قرار خواهید گرفت .

خرید بیشتر=شانس بیشتر

موفق و پاینده باشید .