نتایج قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/9/4به اطلاع کاربران گرامی سامانه افزایش بازدید می رساند :
نتایج قرعه کشی به شرح زیر می باشد .

نفر اول برنده سطح کاربری طلایی و 9900 امتیاز
نفر دوم برندهسطح کاربری طلایی و 9000 امتیاز
نفر سوم برندهسطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم برندهسطح کاربری طلایی و 7000 امتیاز
نفر پنجم برندهسطح کاربری طلایی و 6000 امتیاز

نفر ششم برندهسطح کاربری نقره ای و 4000 امتیاز

نفر هفتم برندهسطح کاربری نقره ای و 3000 امتیاز

نفر هشتم برنده سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
نفر نهم برندهسطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز
نفر دهم برندهسطح کاربری نقره ای و 900 امتیاز


اسامی برندگان خوش شانس این دوره از قرعه کشی به ترتیب :


1 - نام کاربری : Poshco -- امتیاز : 1
2 - نام کاربری : altruist -- امتیاز : 10
3 - نام کاربری : mahmud00yazd -- امتیاز : 24
4 - نام کاربری : parisa_67 -- امتیاز : 24
5 - نام کاربری : igtr -- امتیاز : 19
6 - نام کاربری : asmanforum -- امتیاز : 49
7 - نام کاربری : moh-ariae -- امتیاز : 25
8 - نام کاربری : alborz313 -- امتیاز : 10
9 - نام کاربری : ghomi -- امتیاز : 40
10 - نام کاربری : amirsalam -- امتیاز : 3


به پاس قدردانی بین خرید کنند گان گرامی

این سامانه در هر 3 ماه حداقل 2 قرعه کشی تمام اتوماتیک بین خریداران برگزار میکند و به قید قرعه به این دسته از کاربران هدایا و امتیازاتی اعطا کند .