انتقال موفقیت آمیز سایت


تاریخ انتشار : 1394/9/4به اطلاع کاربران گرامی 4 سیستم (بازدید ساز - یوز رنک - ملی رنک و شیک رنک) می رساند :
در ابتدا بابت قطعی سامانه از یکا یک شما گرامیان پوزش می طلبیم.
با توجه به پاسخگو نبودن سرور سایت در روز های گذشته سرور از دسترس خارج شد .

هم اکنون کل سامانه با موفقیت به سرور پر قدرت جدید منتقل گردید .
امیدواریم از این پس حتی 1 ثانیه شاهد قطعی سایت نباشیم .

جهت جبران خسارت 2000 هزار امتیاز هدیه به تمامی کاربران اضافه می گردد .