ولادت شکافنده معماهای وجود گرامی باد


تاریخ انتشار : 1394/8/24
ولادت با سعادت خورشید علم
مخزن الاسرار توحید
شکافنده معماهای وجود
حضرت امام باقر علیه السلام بر تمامی مسلمانان بویژه کاربران این سامانه گرامی باد .