کاهش تعرفه های ارتقا سطح کاربری


تاریخ انتشار : 1394/8/16به اطلاع کاربران گرامی 4 سامانه افزیش بازدید (شیک رنک - بازدید ساز - ملی رنک - یوز رنک) می رساند :
به دلیل مشارکت کاربران گرامی تعرفه های ارتقا سطح کاربری به مدت کوتاهی کاهش یافت .

از این پس مطابق تعرفه های زیر در هر 4 سامانه متصل به هم محاسبه می گردد :

ارتقا به سطح طلایی : 5000 تومان
ارتقا به سطح نقره ای : 3000 تومان

کاربران با ارتقا سطح کاربری خود می توانند در مدت 30 روز به روند کسب امتیاز و درآمدخدماتی خود را 2 الی 5 برابر سرعت ببخشند .

هر کاربر طلایی می تواند در هر 35 ثانیه 25 امتیاز کسب کند .
هر کاربر نقره ای می تواند در هر 35 ثانیه 15 امتیاز کسب کند .
هر کاربر عادی و برنزی می تواند در هر 30 ثانیه 7 امتیاز کسب کند .

هر 3 امتیاز = 2 بازدید ارسالیموفق و پیروز باشید .