پایان طرح تخفیفی تعرفه های ارتقا سطح کاربری


تاریخ انتشار : 1394/8/1به اطلاع کاربران گرامی 3 سامانه متصل به هم شیک رنک - یوز رنک - بازدید ساز-می رسانیم :
طرح تخفیفی ویژه ماه محرم که از تاریخ 94/07/22 اعمال شده بود در تاریخ 94/08/02 به پایان و تعرفه ها به حالت قبل و مطابق تعرفه های زیر باز می گردند .

هزینه ارتقا سطح کاربری نقره ای-9000 تومان
هزینه ارتقا سطح طلایی-15000 تومان

موفق و پیروز باشید .