یوز رنک به سامانه اضافه شد


تاریخ انتشار : 1394/7/14به اطلاع کاربران 3 سیستم شیک رنک - بازدید ساز - یوز رنک می رسانیم .

این سامانه برای اولین بار در نوع خود چندین سیستم را به یک پایگاه داده متصل نموده .

با یک بار عضویت در یکی از 3 سیستم
می توانید به هر 3 سامانه وارد شوید .

با یک بار خرید از هر یک از سامانه ها ! از هر 3 سیستم بازدید ارسال و دریافت خواهید کرد .

هر گونه فعالیت در هر یک از سامانه ها ! در هر 3 سامانه ثبت می شود .

بزودی سامانه های جدید به سیستم اضافه خواهد شد.


موفق و پاینده باشید .