پنل پیامک رایگان


تاریخ انتشار : 1394/7/4پنل پیامک رسمی

شیک رنک در نظر دارد پنل پیامکی با امکانات نامحدود به کاربران خود معرفی نماید :

تمامی کاربران سامانه افزایش رتبه سایت شیک رنک می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.chicsms.ir ثبت نام نموده و پنل خود مورد نظر خود را دریافت و از امکانات نامحدود آن بهرمند شوند.