عید سعید قربان مبارک باد (تخفیف)


تاریخ انتشار : 1394/7/1


عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین.

عید قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت.

عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است.

عید قربان، عید شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش؛ جشن رها شدن از قید پدرانى است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها مى کردند.

به مناسبت فرا رسید عید سعید قربان تعرفه های ارتقا سطح کاربری نقره ای و طلایی در این عید با 90 درصد تخفیف ارائه می شود .

تعرفه ارتقا سطح کاربری در روز عید سعید قربان :
سطح نقره ای 1000 ریال
سطح طلایی 10.000 ریال

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک