خرید بازدید (فعال شد)


تاریخ انتشار : 1394/6/26به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک میرسد :


بخش خرید بازدید-آنلاین سامانه که در هفته گذشته غیر فعال شده بود هم اکنون-فعال شد .


کاربران می توانند بصورت آنلاین حساب خود را شارژ و بازدید خریداری نمایند .

موفق و پاینده باشید .