سطح طلایی (افزایش)


تاریخ انتشار : 1394/6/12افزایش تعرفه سطح طلایی


سطح طلایی : بالاترین سطح کاربری در سامانه شیک رنک می باشد تمامی کاربران در این سطح می توانند با سرعت 3 الی 5 برابر سطح عادی به کسب امتیاز و درآمد بپردازند .

تعرفه سطح طلایی از تاریخ 94/6/20 از 90.000 ریال به 150.000 ریال افزایش خواهد یافت .

برای افزایش کیفیت و بازدهی سطح طلایی : پورسانت کاربران طلایی که در حال حاضر به ازای هر 1 بازدید 0.3 ریال می باشد به 1 ریال افزایش خواهد یافت .

همچنین تمامی کاربران قادر خواهند بود که بدون پرداخت نقدی (خدماتی) سطح کاربری خود را به سطح دلخواه ارتقا دهند .موفق و پاینده باشید .