موز رنک Moz Rank


تاریخ انتشار : 1394/6/3موز رنک Moz Rank چیست


موز رنک توسط سایت seomoz ارائه می شود و تقریباً شبیه پیج رنک است

موز رنک قدرت سئوی یک سایت را نمایش می دهد.

موز رنک عددی بین 0.00 تا 9.99 می باشد.

یعنی همانند پیج رنک، ماکزیمم مقدار آن 10 می باشد.

برای چک کردن چک کردن موز رنک از سایت زیر استفاده کنید .