قرعه کشی بعدی


تاریخ انتشار : 1394/5/31
به پاس قدردانی از خرید کاربران گرامی

این سامانه در نظر دارد در هر 3 ماه حداقل 2 قرعه کشی تمام اتوماتیک بین خریداران برگزار کند و به قید قرعه به این دسته از کاربران هدایا و امتیازاتی اعطا کند .

هم اکنون قرعه کشی بعدی در سیستم فعال گردید .

در قرعه کشی فعلی تمامی کاربران می توانندبه ازای هر 10000 ریال خرید 1 امتیازشرکت در قرعه کشیکسب نمایند .

تاریخ برگزاری قرعه کشی : 1394/06/27

جوایز این دوره از قرعه کشی :

نفر اولسطح کاربری طلایی و 9900 امتیاز
نفر دومسطح کاربری طلایی و 9000 امتیاز
نفر سومسطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارمسطح کاربری طلایی و 7000 امتیاز
نفر پنجمسطح کاربری طلایی و 6000 امتیاز

نفر ششمسطح کاربری نقره ای و 4000 امتیاز

نفر هفتمسطح کاربری نقره ای و 3000 امتیاز

نفر هشتمسطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
نفر نهمسطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز
نفر دهمسطح کاربری نقره ای و 900 امتیاز
موفق و پیروز باشید .