خرید بازدید (فعال شد)


تاریخ انتشار : 1394/5/23به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک میرسد :


بخش خرید بازدید آنلاین سامانه که در هفته گذشته غیر فعال شده بود هم اکنون فعال شد .کاربران می توانند بصورت آنلاین حساب خود را شارژ و بازدید خریداری نمایند .

موفق و پاینده باشید .