کاهش 50 درصدی تعرفه بازدید و افزایش تعداد بازدید ارسالی


تاریخ انتشار : 1394/5/18به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک می رسد :برای افزایش بازدهی سامانه تعرفه بازدید کاهش و تعداد بازدید ارسالی به تمامی سایتها افزایش یافت .


در گذشته به ازای هر 4 امتیاز 1 بازدید ارسال می شد .


در حال حاضر به ازای هر 2 امتیاز 1 بازدید به سایت کاربران گرامی ارسال می شود .


کاربران به ازای هر 1000 امتیاز 500 بازدید دریافت خواهند کرد .

بزودی این تعرفه به حداکثر خود خواهد رسید .موفق و پیروز باشید .