افزایش برخی خدمات و تعرفه ها


تاریخ انتشار : 1394/5/8به اطلاع کاربران گرامی سامانه بهبود رتبه الکسا شیک رنک می رسانیم .

جهت ارتقا سطح کیفیت و بازدهی سامانه خدمات و تعرفه های زیر از تاریخ 94/05/10 با افزایش روبرو خواهند بود .


تعرفه راه اندازی سایت بازدید ساز از 59 هزار تومان به 159 تومان افزایش خواهد یافت .


تعرفه فعالسازی زیر مجموعه گیری از 1000 ریال به 30000 ریال افزایش خواهد یافت .


تعرفه ارتقا سطح کاربری نقره ای از 20000 ریال به 50000 ریال افزایش خواهد یافت .


تعرفه ارتقا سطح کاربری طلایی از 30000 ریال به 90000 ریال افزایش خواهد یافت .


تعداد پنجره های باز شو نیز افزایش خواهد یافت و پس از آن بصورت رندوم و تصادفی متغیر خواهند بود .


ثانیه های انتظار در صفحه کسب امتیاز بصورت رندوم و تصادفی بین 25 ثانیه الی 60 ثانیه متغیر خواهند بود .


قرعه کشی ماهانه بین خریداران و کاربران فعال صورت می گیرید و به قید قرعه سطح کاربری نقره ای و طلایی - امتیاز و خدمات اعطا می شود .

موفق و پیروز باشید .