دریافت پنل پیامک


تاریخ انتشار : 1394/4/29پنل پیامک رایگان فول امکان


شیک رنک در نظر دارد پنل پیامکی با امکانات نامحدود به کاربران خود معرفی نماید .
تمامی کاربران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.sms.chicsms.ir ثبت نام نموده و پنل خود را دریافت نمایند و از امکانات نامحدود آن بهرمند شوند.