ده کاربران برتر ranking اکانت


تاریخ انتشار : 1394/4/24معرفی ranking اکانت
یک تابع امتیاز دهی - رتبه دهی و اولویت بندی سیستمی و داخلی در دیتابیس سامانه می باشد که با توجه فعال و غیر فعال بودن و عملکرد کاربران عددی بین 0.0 الی 5 را به اکانت کاربر در نظر می گیرد که هر چه این عدد به 5 نزدیکتر باشد کاربر فعالتر است .


ده کاربران برتر داری رنکینک اکانت بالا در دیتابیس به ترتیب نفرات :

نفر اول amirrf با رنکینگ اکانت 4.1.6
نفر دوم shahab با رنکینگ اکانت 3.5
نفر سوم javad با رنکینگ اکانت 3.3.9
نفر چهارم 1by.ir با رنکینگ اکانت 3.3.6
نفر پنجم vahidib با رنکینگ اکانت 3.3.5
نفر ششم mohammadreza1987 با رنکینگ اکانت 3.3.3
نفر هفتم b3nji بار رنکینگ اکانت 3.2.8
نفر هشتم mvzade با رنکینگ اکانت 3.2
نفر نهم meisam.s1371 با رنکینگ اکانت 3.1.7
نفر دهم Shahini با رنکینگ اکانت 3


با تشکر از دسته از کاربران پرتلاش امیدواریم تمامی کاربران به جمع این کاربران حرفه ای بپیوندند .
به رسم تقدیر به تمامی کاربران بالا هر کدام سطح کاربری 30 روزه تمدید - اهدا و اعمال شد .