نتایج قرعه کشی اعلام شد


تاریخ انتشار : 1394/4/23برندگان قرعه کشی :1 - نام کاربری : میرتان -- امتیاز : 3
2 - نام کاربری : soleimani -- امتیاز : 12
3 - نام کاربری : molavi -- امتیاز : 12
4 - نام کاربری : vatankhah2015 -- امتیاز : 5
5 - نام کاربری : behinkharid -- امتیاز : 5
6 - نام کاربری : naser6739 -- امتیاز : 8
7 - نام کاربری : Poshco -- امتیاز : 1
8 - نام کاربری : pakoo -- امتیاز : 1
9 - نام کاربری : harraj20 -- امتیاز : 2
10 - نام کاربری : asmanforum -- امتیاز : 2


نفر اول برنده سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
نفر دوم برنده سطح کاربری طلایی و 9000 امتیاز
نفر سوم برنده سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم برنده سطح کاربری طلایی و 7000 امتیاز
نفر پنجم برنده سطح کاربری طلایی و 6000 امتیاز
نفر ششم برنده سطح کاربری نقره ای و 4000 امتیاز
نفر هفتم برنده سطح کاربری نقره ای و 3000 امتیاز
نفر هشتم برنده سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
نفر نهم برنده سطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز
نفر دهم برنده سطح کاربری نقره ای و 999 امتیاز

منتظر قرعه کشی بعدی ما باشید .
با خرید بیشتر شانس خود را در قرعه کشی بعدی افزایش دهید .