کاهش تعرفه ها


تاریخ انتشار : 1394/4/16

به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک می رسانیم :


جهت افزایش کیفیت و کارایی سامانه - افزایش قدرت خرید و فعالیت کاربران

تمامی تعرفه های سیستم 30 الی 70 درصد کاهش یافت.