15 روز دیگر قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/4/7
جهت ارتفای سطح کیفیت در جهت ارائه خدماتی برتر این سامانه در نظر دارد علاوه بر (اجرای طرحهای تشویقی و اهدای هدیه ها در مناستهای ویژه)
طرح قرعه کشی را نیز بصورت رسمی در بازه های زمانی مختلف در برنامه خود داشته باشد .


این قرعه کشی بصورت سیستماتیک انجام می شود که از بین کاربرانیکه در حساب خود امتیاز قرعه کشی دارند نیز به قید قرعه انتخاب می شوند .در حال حاضر تا پایان قرعه کشی فعلی کاربران می توانند با هر 2000 تومان خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت نمایند . • زمان قرعه کشی
 • یک امتیاز به ازای هر20000ریال خرید
 • تاریخ برگزاری : 1394/4/22
 • ساعت برگزاری : 23:15:12
 • تعداد برندگان : 10 نفر
 • جوایز این دوره:

 • نفر اول سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
  نفر دوم سطح کاربری طلایی و 9000 امتیاز
  نفر سوم سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
  نفر چهارم سطح کاربری طلایی و 7000 امتیاز
  نفر پنجم سطح کاربری طلایی و 6000 امتیاز

  نفر ششم سطح کاربری نقره ای و 4000 امتیاز

  نفر هفتم سطح کاربری نقره ای و 3000 امتیاز

  نفر هشتم سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
  نفر نهم سطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز
  نفر دهم سطح کاربری نقره ای و 999 امتیاز