آسانترین روش کسب امتیاز


تاریخ انتشار : 1394/3/24http://images.persianblog.ir/15605_RwSCRWgP.gif

کاربران گرامی سامانه شیک رنک می توانند با استفاده از لینک و کد های بنر در بخش‏"‏ زیرمجموعه گیری" مخصوص هر کاربر در حساب کاربری خود برای سیستم ما عضو گیری و کاربر معرفی کنند و در قبال معرفی عضو و کاربر به ازای تمامی فعالیت ها ، کسب بازدید ، خرید امتیاز و . . . زیر مجمو عه هایتان و تمامی فعالیتهایی که زیرمجموعه های شما انجام میدهند 55 درصد از آن بدون آنکه امتیازی از زیر مجموعه تان کسر شود به شما اختصاص می یابد ‏. ‏
همچنین می توانید با روش های نوین بازاریابی خود در تالارهای گفتگو،چت روم ها،شبکه های اجتماعی و وبسایت خود به تبلیغات هوشمند بپردازید.
مثلا می توانید از متن کوتاه تبلیغاتی و هوشمند زیر برای معرفی کاربر استفاده نمایید ؛

‎شمارشگر سایت خود را منفجر کنید. . .

‎ سامانه ارسال بازدید واقعی شیک رنک ‎
1000 امتیاز هدیه عضویت ‎
http://chicrank.ir/?refer=Id‏
(بجای ID نام کاربری خود را وارد کنید)
پس از معرفی و عضویت کاربر در لیست زیر مجموعه گیری موجود در پنل خود نام کاربری زیر مجموعه تان را کپی کرده و 1000 امتیاز هدیه عضویت به کاربر خود به رسم اهدا و صداقت در تبلیغ از بخش انتقال امتیاز انتقال دهید ‏.