افزایش تعرفه ها


تاریخ انتشار : 1394/3/22جهت افزایش فعالیت کاربران گرامی سامانه و بهبود بیشر بازدهی و خروجی سامانه تمامی تعرفه ها از اوایل تیرماه 1394 به شرح زیر افزایش و تغیر میابند :

تعرفه ارتقا 30 روزه سطح کاربری:

برنزی : رایگان (سطح پیش فرض)
نقره ای : 40000 ریال
طلایی : 90000 ریال

تعرفه هر بازدید از سایت شما:
4.9ریال
/ / / / / / / / / / / / / / /

تعرفه کسب امتیاز :

کاربران سطح برنزی به ازای نمایش هر 10 صفحه پاپ آپ اتوماتیک 24 امتیاز کسب میکنند.

کاربران سطح نقره ای به ازای نمایش هر 20 صفحه پاپ آپ اتوماتیک 60 امتیاز کسب می کنند .

کاربران سطح طلایی به ازای نمایش هر 30 صفحه پاپ آپ اتوماتیک 120 امتیاز کسب می کنند.

تمامی امتیازات کسب شده قابل اختصاص دادن به سایت ثبت شده شما در پنل کاربری بخش"مدیریت سایت ها" می باشد.
/ / / / / / / / / / / / / / /

زیر مجموعه گیری :

هزینه فعالسازی بخش زیر مجموعه گیری 1000 ریال معادل صد تومان می باشد و پس از فعالسازی می توانید با لینک اختصاصی خود موجود در این بخش بی نهایت کاربر معرفی نمایید و به ازای معرفی هر کاربر 55 درصد از کل فعالیت زیر مجموعه تان پورسانت ، امتیاز و موجودی درآمد خدماتی دریافت نمایید.

موفق و پیروز باشید.