20000 هزار امتیاز به کاربران امروز


تاریخ انتشار : 1394/3/13

برندگان 94/03/13


amirrf

امتیاز : 73362

mohammadreza1987

امتیاز : 36390

javad

امتیاز : 1294

jabehpizza

امتیاز : 874

ali61

امتیاز : 468

شبنم

امتیاز : 344

حسین

امتیاز : 284

farhad

امتیاز : 272

lor3da

امتیاز : 40

akbar1374

امتیاز : 36


طرحWednesdayچهارشنبه تا چهارشنبهبه کاربرانی که نام کاربریشان تنها در لیست کاربران برتر نمایش داده می شد

20000 هزار بازدید هدیه

بصورت خودکار به حساب کاربریشان اعمال میشد.


این طرح موقتا غیر فعال گردید.