هدیه تشویقی به کاربران برتر امروز


تاریخ انتشار : 1394/3/9


به پاس قدر دانی از زحمات کاربران فعال و گرامی این سامانه در یک روز نامشخص بصورت تصادفی به کاربران برتر کسب امتیاز و بازدید کننده هدایای تشویقی اعطا می کند.


لیست برندگان تصادفی امروز ساعت 21:00
مطابق جدول زیر به ترتیب از نفر یکم تا سوم جدول برنده سطح طلایی 30روزه و 2000 هزار امتیاز-از نفرات چهارم تا دهم برنده سطح نقره ای با 800 امتیاز


بازدید کنندگان برتر امروزساعت 21:00 تاریخ 94/03/9
amirrf

بازدید ها : 18191

mohammadreza1987

بازدید ها : 16252

jabehpizza

بازدید ها : 4990

1by.ir

بازدید ها : 2925

soltangam

بازدید ها : 1426

yashil

بازدید ها : 1155

شبنم

بازدید ها : 180

javad

بازدید ها : 121

mahdi.763121

بازدید ها : 99

akbar1374

بازدید ها : 80

تبصره :کاربرانی که از قبل سطح کاربریشان ارتفا یافته بود مجددن به مدت 30 روز تمدید شد.