ده روز دیگر تا قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1394/3/910 روز دیگر تا قرعه کشی


جهت ارتفای سطح کیفیت در جهت ارائه خدماتی برتر این سامانه در نظر دارد علاوه بر (اجرای طرحهای تشویقی و اهدای هدیه ها در مناستهای ویژه)
طرح قرعه کشی را نیز بصورت رسمی در بازه های زمانی مختلف در برنامه خود داشته باشد .


این قرعه کشی بصورت سیستماتیک انجام می شود که از بین کاربرانیکه در حساب خود امتیاز قرعه کشی دارند نیز به قید قرعه انتخاب می شوند .در حال حاضر تا پایان قرعه کشی فعلی کاربران می توانند با هر 500 تومان خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت نمایند .

موفق و پیروز باشید.