کاهش 50 درصدی تعرفه ارتفا سطح کاربری


تاریخ انتشار : 1394/3/8به اطلاع کاربران گرامی سامانه شیک رنک می رسانیم :


جهت ارائه خدماتی بهتر هزینه تعرفه های ارتفا سطح کاربری با 50 درصد کاهش و تعرفه های کسب امتیاز افزایش یافت.


کاربران این سامانه می توانند با پرادخت 1500 سطح کاربری خود را به نقره ای و یا با پرداخت 3000 تومان به سطح طلایی ارتفا دهند .


در حال حاضر :

کاربران سطح طلایی می توانند در هر 35 ثانیه کسب امتیاز 50 امتیاز دریافت نمایند .
و
کاربران سطح نقره ای می توانند در هر 1 دقیقه کسب امتیاز 45 امتیاز دریافت نمایند .
و
کاربران سطح عادی می توانند در هر 1 دقیقه و 40 ثانیه (1.40s) کسب امتیاز 40 امتیاز دریافت نمایند .